Skoči na glavno vsebino

V četrtek, 22. 4. 2021 smo po vsem svetu praznovali dan Zemlje.

Mladi za podnebno pravičnost Litija smo ga obeležili skupaj z učenci Osnovne šole Litija, Podružnice s prilagojenim programom. V okviru “Eko dneva” smo z učenci spoznavali človekov škodljiv vpliv na okolje in iskali potencialne rešitve za okoljsko krizo.

Zaradi posebnih koronskih razmer sva prostovoljki Maša in Rina dan izpeljali preko Zoom-a, velika zahvala gre tudi učiteljicam_em za njihovo pomoč pri izpeljavi aktivnosti v razredu.

Dan smo začeli z bolj splošnim pogovorom o podnebnih spremembah in našem vplivu na okolje. Mlajši učenci so si ogledali posnetek o pomenu ločevanja in zmanjševanja količine odpadkov, starejši pa so si ogledali posnetek o tem, kako pride do segrevanja ozračja in podnebnih sprememb ter kateri dejavniki najbolj vplivajo na dvig globalnih temperatur. Starejši učenci so izračunali svoj ogljični odtis. Presenetili so jih rezultati, ki so pokazali, da s svojim trenutnim načinom življenja porabijo toliko virov in ustvarijo toliko odpadkov, onesnaženja, da bi potrebovali kar 4-5 planetov Zemlja, če bi vsi Zemljani živeli na tak način. Za konec smo si še pogledali, kateri dejavniki ustvarjajo največ emisij in poudarili, da so posamezniki v primerjavi z velikimi podjetji, odgovorni za le manjši delež emisij.

Nato smo še posebej obeležili dan Zemlje-na rabljene kartone, ki so jih učenci prinesli od doma, so Zemlji narisali in napisali voščila. Zaželeli so ji čist zrak, čisto vodo, več rastlin, manj betona in da bi lepše skrbeli zanjo. Nastala je lepa razstava z voščili.

Po malici so se učenci razdelili na tri skupine in delo nadaljevali po delavnicah.

Prva skupina najmlajših učencev je na savske prodnike slikala različne živalske vrste, ki prebivajo v naši reki Savi. Naslikali so vidro, čapljo, vodomca, raka koščaka, sulca, platnico… Končane prodnike so postavili zraven daljšega kosa modrega blaga in tako ustvarili svojo “notranjo reko Savo”. Preko tega so se dotaknili tudi pomembnosti skrbi za naše neposredno okolje in ohranjanja narave za vsa živa bitja-vidre, ribe, ptice…

Druga skupina se je ukvarjala z vplivom proizvodnje oblačil na okolje, še posebej s hitro modo. Iz starih majic, ki so jih učenci prinesli sami ali pa jih dobili iz »second hand« trgovine Stara Šola Litija, so izdelovali vrečke, zapestnice in rutke. Starim, pozabljenim ali zavrženim oblačilom so dali novo življenje in s tem podaljšali njihovo dobo uporabe ter prihranili vire, ki bi bili drugače potrebni za izdelavo novih izdelkov.

Tretja skupina pa se je lotila kuhanja. Skuhali so vegansko bolonjsko iz leče in spekli veganske rjavčke (»brownije«) iz fižola. Rjavčke so razdelili še ostalim učencem in učiteljem, ki so jih zelo pohvalili. Okolju je najbolj prijazna pretežno rastlinska prehrana, saj živinoreja (mesna in mlečna) pomembno prispevata k skupnim emisijam, izsekavanju gozdov, onesnaževanju voda…

Učenci enega razreda, ki so prej zaključili s svojo delavnico, so se odpravili tudi na manjšo čistilno akcijo v okolico šole.

Za konec smo se zopet vsi skupaj zbrali na Zoomu, kjer je vsaka skupina predstavila svoje izdelke in poročala o delu. Vse delavnice so pravzaprav predstavljale enega od načinov kako lahko posamezniki pripomoremo k skrbi za okolje. Vse te načine združili na plakat in dodali še nekaj novih idej (uporaba javnega prevoza, nakupovati s svojo vrečko za večkratno uporabo, jesti manj živalskih izdelkov, reciklirati odpadke…).

Učenci in učitelji so bili zelo zadovoljni, preživeli so lep in poučen dan s prostovoljkama MZPP.

 

Maša Cvetežar, Mladi za podnebno pravičnost Litija

 

 

Dostopnost