Skoči na glavno vsebino
INTERESNA DEJAVNOST “IZ STAREGA V NOVO”

INTERESNA DEJAVNOST “IZ STAREGA V NOVO”

V okviru programa Erasmus +, je v Osnovni šoli Litija zaživel projekt »HEART« Healing Eart ART.

Ena izmed nalog omenjenega projekta je bila tudi The future designers at work.

V ta namen so v mesecu septembru 2019 organizirali novo interesno dejavnost z naslovom Iz starega v novo, v katero so se lahko vključili vsi učenci Osnovne šole Litija. Mentorstvo interesne dejavnosti so prevzeli Marija Bregar Hostnik, Matjaž Bizilj in Barbara Klanšek, pridružili pa so se še učitelji Renata Dimnik, Marjana Črnugelj, Maja Gelb in Mojca Hauptman Jovanovič.

Interesna dejavnost se je odvijala enkrat mesečno, po dogovoru v popoldanskih urah. Vključeno je bilo 12 učencev Osnovne šole Litija in Podružnice s prilagojenim programom. K sodelovanju so povabili modnega oblikovalca Davida Bacalija, ki je s svojimi idejami in ogromnim znanjem še kako pripomogel in obogatil njihovo delo. Poleg mentorjev osnovne šole, so se na povabilo pridružili tudi zunanji prostovoljci Rina Grošelj, Polona Simonišek in Jelka Bric Rink. S svojimi spretnostmi in znanjem o šivanju so delo še bolj popestrili.

V začetni uvodni delavnici, ki je potekala že v mesecu septembru, je bil učencem predstavljen pregled, ki je zajemal razumevanje in prepoznavanje mode, oblikovanje tekstilij in oblačil. Prikazana je bila zgodovina oblačenja, modne smernice in proces oblikovanja oblačil. Potekal je razgovor o recikliranju oblačil. V naslednjih delavnicah so učenci spoznali osnovne tehnike šivanja in ročne spretnosti tekstilnega oblikovanja. Kot tekstilno-oblačilno podlogo so uporabili že uporabljena ponošena oblačila in jih s svojimi idejami in pomočjo mentorjev preoblikovali v konceptu recikliranja. Učenci so v okviru dejavnosti pridobili celovito izkušnjo o celotnem procesu od začetne ideje, realizacije produkta do predstavitve.

V mesecu februarju, 6.2.2020 so v Osnovni šoli Litija pripravili modno revijo, na kateri so učenci kot modeli predstavili svoja novo ustvarjena oblačila. Dogodek je bil skrbno načrtovan, delo celotne ekipe. Na pomoč pri urejanju učencev na sami modni reviji sta priskočili tudi frizerki Simona Podlesnik in Nataša Hribernik.  Za glasbeno presenečenje pa so povabili  glasbenika, reperja Zlatka, ki je s svojimi sporočilnimi verzi še bolj popestril večer.

Interesna dejavnost se je z mesecem februarjem, 6.2. 2020 zaključila. Prispevek o modni reviji je bil objavljen na lokalni televiziji ATV, članek o dogodku pa v časopisu Svet 24 in reviji Zvezde Lady.

Modno revijo si lahko pogledate na Youtubu (link).

NOVI VODJA PPP IN POMOČNIK RAVNATELJA NA OŠ LITIJA

V februarju 2020 se mi je izteklo 4o let delovne dobe v poklicu in na delovnem mestu, ki sem ga z veseljem opravljala. V tem času sem odlično sodelovala z učenci, starši in delavci šole. Neprecenljivo je bilo sodelovanje z organizacijami v občini Litija in Šmartno. Vsem se za sodelovanje iz srca zahvaljujem in vas prosim, da se obračate na novega pomočnika ravnatelja, da bo delo in skrb za osebe s posebnimi potrebami nemoteno potekalo. Novi vodja Podružnice s prilagojenim programom in pomočnik ravnatelja je profesor defektologije Robert Farič (za kontakt pokličite v tajništvo šole).

Vsem učencem, staršem in sodelavcem se zahvaljujem za prijetno slovo.

Hvala!

Marjeta Mlakar-Agrež

LIKOVNA USTVARJALNICA MLADIH

LIKOVNA USTVARJALNICA MLADIH

V torek, 19. novembra 2019,  je Društvo LILA za učence Osnovnih šol litijske in šmarske občine organiziralo enodnevno Likovno ustvarjalnico mladih, katere so se udeležili tudi učenci Osnovne šole Litija, Podružnice s prilagojenim programom. Ustvarjanje na temo »Pravice otrok«, je potekalo v Kulturnem centru Litija, v Litiji. Učenca Sabina Zakšek in Jan Murko sta svojo nadarjenost ustvarjalno izrazila na papir in tako so nastali čudoviti izdelki. Spremljala jih je mentorica Barbara Klanšek. Dela mladih likovnikov bodo razstavljena na samostojni razstavi, ki jo bodo med letom  predstavili po vseh sodelujočih šolah.

                                                                                                                           Barbara Klanšek

Projekt Joga za face

Projekt Joga za face

Društvo Sožitje Litija in Šmartno v sodelovanju s Podružnico s prilagojenim programom, v letošnjem šolskem letu, izvaja projekt Joga za face. Projekt  je podprt s strani programa Evropske solidarnostne enote ter agencije MOVIT. Vanj so vključeni mladostniki z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Namen projekta je povečati skrb za lastno zdravje, povečati gibalno aktivnost  s primerno vadbo, predvsem pa odpiranje novih možnosti in vključevanje mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju v širšo družbo. V ta namen je organizirana vadba joge enkrat tedensko. Joga je primerna vadba za vsakogar. Številne raziskave navajajo, da redna vadbe joge pozitivno vpliva  tako na telesno kot čustveno in mentalno  področje posameznika. Udeleženci so načrtovali tudi dogodke s katerimi bodo obogatili družbene dejavnosti v kraju. Sodelovali so že na Festivalu medgeneracijskega sodelovanja ter novoletnih delavnicah Osnovne šole Litija. V prihajajočih mesecih bodo jogo predstavili na dogodkih kot so Vikend seminar Društva Sožitje ter dogodek Joga v parku. Sodelovali bodo pri urah joge za otroke, na Podružnici s prilagojenim programom. Dogodke in aktivnosti projekta Joga za face, lahko spremljate na spletni strani Društva Sožitje Litija in Šmartno ter na njihovem facebook profilu.

                                                                                                                                                          Alenka Vidgaj

Dostopnost