Skoči na glavno vsebino

Predstavitev interesnih dejavnosti

Tudi v letošnjem šolskem letu smo pripravili pester nabor različnih interesnih dejavnosti, ki jih bodo izvajali zaposleni Podružnice s pril. programom. Z njimi želimo razvijati močna področja naših učencev, zagotoviti njihov optimalen razvoj in spodbujati njihove zmožnosti ter ustvarjalnost. Nekatere so že uveljavljene in preizkušene, nekatere smo zopet obudili, druge so pa še bolj sveže.

Lahko izbirate med naslednjimi dejavnostmi:

Abilimpiadine ustvarjalne delavnice

Interesna dejavnost je namenjena učencem posebnega programa vzgoje in izobraževanja, ki se pripravljajo na tekmovanje Abilimpiade Slovenije.  To je prireditev tekmovalnega značaja, ki med seboj povezuje invalidne osebe vseh kategorij, torej tudi oseb z motnjo v duševnem razvoju na nivoju zaposlitvenih in prostočasnih aktivnosti. Tekmovalci med seboj tekmujejo v pridobljenih znanjih. Cilja interesne dejavnosti sta spodbujanje ustvarjalnosti pri učencih in priprava na tekmovanje Abilimpiade Slovenije. Interesna dejavnost  ABILIMPIADINE USTVARJALNE DELAVNICE bo potekala enkrat mesečno v popoldanskem času, po dogovoru in sicer od 14.30 do 16.45, 3. šolske ure, v učilnici LUM, Podružnice s prilagojenim programom.

Mentorica: Barbara Klanšek

Likovni krožek

Interesna dejavnost je namenjena učencem, ki imajo potrebo in željo po likovnem izražanju. Prednost likovnega krožka je v možnosti sproščenega osebnega izražanja in ustvarjanja na likovni način. Cilj likovnega krožka je spodbujanje ustvarjalnosti pri učencih, ki jih veseli likovno izražanje in kreativnost. Ustvarjali bomo v različnih likovnih tehnikah, z različnimi materiali, ter se seznanili z vsemi področji likovnega izražanja. Naloge bodo bolj kompleksne, tehnike med seboj se bodo kombinirale. Učenci bodo sodelovali tudi na različnih likovnih natečajih in razstavah. S svojimi izdelki bodo skrbeli za urejenost šolskih hodnikov.

Učenci likovnega krožka bodo v tem šolskem letu podrobneje spoznali svetovno znane umetnike. Mesečno se bodo posvetili enemu umetniku in v času interesne dejavnosti poustvarjali njegova dela.

Interesna dejavnost LIKOVNI KROŽEK bo potekala enkrat mesečno v popoldanskem času, po dogovoru in sicer od 14.30 do 17.30, 4 šolske ure, v učilnici LUM, Podružnice s prilagojenim programom.

Mentorica: Barbara Klanšek

Namizni tenis

Pri interesni dejavnosti Namizni tenis se bodo učenke in učenci učili prvin te hitre in nadvse zanimive igre. Spoznavali bodo mnoge različne začetne udarce in zvijačne udarce med igro. Učenke in učenci se bodo v okviru te interesne dejavnosti pripravljali tudi za nastop na državnem tekmovanju v namiznem tenisu, ki ga vsako leto organizira naša šola.

ID bo potekala ob petkih od 13.15 do 14.00

Mentor: Viljem Guček

Nogomet

Pri interesni dejavnosti Nogomet bomo utrjevali in poglabljali znanje nogometne igre. Učenci bodo pridobivali splošno telesno pripravljenost, tehnične in taktične elemente nogometa in tvorili jedro ekipe, ki bo našo šolo zastopala na šolskih športnih tekmovanjih v nogometu.

ID bo potekala po dogovoru ob torkih od 14.00 do 15.30.

Mentor: Viljem Guček

Kuharski krožek

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo imeli kuharski krožek, kjer bomo spoznavali delo v učnem stanovanju, varno ravnanje s kuhinjskimi pripomočki ter se učili osnovnih gospodinjskih veščin. Pripravili bomo različne jedi, ki jih bomo umestili na zemljevid Slovenije ali sveta ter tako spoznali, od kje izvirajo. Spoznavali bomo načela zdrave prehrane, občasno pa se bomo tudi posladkali in si pred različnimi prazniki popestrili jedilnik s slaščicami. Dodatno znanje bomo pridobili z ogledom različnih kuharskih oddaj. Učenci boste lahko prinesli tudi svoje recepte in postali glavni kuharji za tisti dan, ko bomo pripravljali vašo izbrano jed. Obvezni pripomočki so predpasniki, čisti nohti, gumice za lase (za tiste z dolgimi lasmi), veliko dobre volje in lačni trebuščki.

Termin:

 

  1. Skupina: PON 13:10 – 15:25
  2. Skupina: ČET 14:10 – 15.40

Mentorica: Katarina Kos

Planinski krožek

V Planinski krožek bodo vključeni učenci posebnega programa vzgoje in izobraževanja oddelkov 3 in 4 ter učenci nižjega izobrazbenega standarda od 4. do 9. razreda, ki si želijo spoznavati planinstvo kot vrsto prostočasne dejavnosti.

Krožek bo predvidoma potekal v popoldanskih urah od ponedeljka do petka in ob sobotah. Termine bomo določali sproti glede na vremenske razmere, priporočila s strani NIJZ-ja glede kovid-a in števila prijavljenih učencev. V letošnjem letu planiramo do 5 planinskih izletov.

Mentorici: Renata Dimnik in Polona Baš Jere

Naj skupina

NAJ skupina je interesna dejavnost, ki je namenjena učencem 7., 8. in 9. razreda.  Člani skupine se z mentorico pogovarjajo o temah, ki zanimajo mladostnike (prijateljstvo, ljubezen, odnosi, poklic, zabava, šola, glasba, čustva … + teme, ki jih predlagajo člani skupine). Srečujejo se enkrat tedensko in se pogovarjajo, debatirajo, igrajo socialne igre, igre vlog, izdelajo plakat, si ogledajo film, se nasmejejo, izmenjajo svoja mnenja, se učijo prisluhniti drug drugemu. Vsi skupaj poskrbijo za prijetno vzdušje, si vzamejo čas za pogovor in druženje.

Prvo srečanje bo v petek, 7. 10. 2022, ob 13. 10, v učnem stanovanju.

Mentorica: Nataša Zupan Cvetežar

Klavir

Pri interesni dejavnosti klavir učenci pojejo enostavne pesmi in jih igrajo na klavir. Spoznavajo note, urijo ritmični in melodični posluh ter glasbeni spomin. Spoznavajo sestavne dele klavirja. Pripravljajo se tudi na nastop. Interesna dejavnost klavir poteka ob petkih, 5. šolsko uro, v učilnici k.

Mentorica: Ajda Felkl

Cici vesela šola

Cici vesela šola je stalna vzgojno-izobraževalna rubrika v revijah Ciciban in Cicido. Omogoča pogovor z učenci o različnih temah, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. Poleg tega Cici vesela šola spodbuja učence k raziskovanju in sodelovanju. Na srečanjih učenci prebirajo literaturo na določeno temo, likovno ustvarjajo, gredo na učni sprehod, si ogledajo posnetke na spletu in še marsikaj drugega. Sodelovanje v Cici veseli šoli je nagrajeno s Cici veselošolskim dnem, ki bo v letošnjem šolskem letu potekal, 19. maja 2023. Na ta dan učenci po vsej Sloveniji rešujejo naloge in prejmejo pohvalo Modrega medvedka.

Interesna dejavnost Cici vesela šola poteka dvakrat tedensko. En termin je namenjen mlajšim učencem, drugi pa starejšim.

Mentorici: Alenka Vidgaj in Ajda Felkl

Art klub

Interesna dejavnost Art klub je namenjena starejšim učencem posebnega programa. Potekala bo enkrat mesečno, drugi torek v mesecu oz. po dogovoru z učenci in starši. Učenci bodo ustvarjali raznovrstne izdelke in pri tem uporabljali različne materiale ter tehnike. Svoje stvaritve bodo razstavljali na šolskih hodnikih, ob koncu šolskega leta pa jih lahko odnesejo domov.

Mentorica: Alojzija Celestina.

Mladi novinarji

Mladi novinarji je še bolj »sveža« interesna dejavnost. Z njo smo pričeli pred dvemi leti. Vanjo so vabljeni vsi učenci, ki imajo veselje do pisanja, risanja, raziskovanja, fotografiranja, dela na računalniku in oblikovanja šolskih novic. Mladi novinarji pomagajo pri ustvarjanju, zbiranju in oblikovanju gradiva za mesečni šolski časopis, ki je redno objavljen na spletni strani naše šole. S člani se bomo srečevali 1krat tedensko po dogovoru sproti glede na njihov urnik pouka.

Mentorica: Alojzija Celestina.

Računalništvo

ID bo potekala ob petkih zjutraj pred poukom v računalniški učilnici OŠ PPP. V okviru ID se bomo pripravljali na šolsko in državno tekmovanje iz računalništva, ki poteka v Škofji Loki. Spoznavali bomo tudi varno rabo interneta.

Mentor: Matjaž Bizilj

Specialna olimpiada Slovenije (SOS)

Specialna olimpiada združuje vse učence športnike z motnjo v duševnem razvoju jim omogoča telesno vadbo in s tem lažje in kakovostnejše vključevanje v družbo ter posledično večjo kvaliteto življenja. Treningi potekajo ob ponedeljkih in sredah v mali telovadnici OŠ Litija od 14:30 do 16:00. Interesno dejavnost obiskuje 10 učencev OŠPP in 3 člani društva Sožitje Litija in Šmartno pri Litiji.

Mentor: Igor Mihailović

Ples

Interesna dejavnost ples bo poteka ob četrtkih od 14.00 do 14.45 v mali dvorani v šoli. Učenci razvijajo ustvarjalnost, ritem, gibalnost, na zabaven način bodo spoznali različne plesne zvrsti in na drugačne načine reševali probleme. V skupinskih aktivnostih pa se vedno razvijajo tudi socialne veščine in sposobnosti medsebojne komunikacije.

Ples je umetnostna zvrst, pri kateri učenci sodelujejo z lastno aktivnostjo in ustvarjalnostjo kot posamezniki ali v skupini. Preko plesa si učenci pridobijo možnost telesnega izražanja, ki je enako pomembno kot besedno izražanje in pomemben spodbujevalec doživljanja in razmišljanja.

Z naučenimi plesi se bomo predstavili na šolskih proslavah in sodelovali na šolskih projektih. Udeležili se bomo območne plesne revije.

Mentorica: Tjaša Dražumerič

Terapija z glasbo

Interesna dejavnost Terapija z glasbo je namenjena najmlajšim učencem iz oddelkov PPVI. Potekala bo dvakrat tedensko. Ob prepevanju otroških pesmi bomo vzpodbudili zavest in zanimanje za glasbo in njene osnovne sestavine, melodijo, ritem, harmonijo in dinamiko. Hkrati bomo učence spodbujali h gibalni aktivnosti, ki jo bo v njih vzbudila glasbena spremljava.

Mentor: mag. Andrej Guček

Joga za otroke

Interesna dejavnost Joga za otroke poteka vsak četrtek, 6 šolsko uro, v mali telovadnici OŠ Litija. Joga pri otrocih ni namenjena le razvoju motoričnih sposobnosti, gibljivosti moči in prožnosti posameznih mišičnih sklepov, temveč tudi razvijanju  sposobnosti koncentracije in sprostitve. Joga je primerna za vse starosti otrok in ustreza različnim gibalnim sposobnostim. Prav tako poveča zmožnost osredotočenja. Med vadbo so otroci usmerjeni na položaje, na dihanje in na občutje v telesu. V našem vse bolj stresnem in glasnem okolju pomagajo, da se sprostijo, zberejo in umirijo. Pri jogi za otroke uporabljamo različne pripomočke (vetrnice, žogice, joga kartice,..) s katerimi ure popestrimo in naredimo jogo igrivo in zabavno.

Mentorica: Alenka Vidgaj

Folklorna skupina

V letošnjem šolskem letu pričenjamo z novo interesno dejavnostjo Folklorna skupina. V skupino bodo vključeni učenci prilagojenega programa z NIS in učenci posebnega programa VI.

Osnova dela v folklorni skupini je ples, ki vključuje vokalno-instrumentalno glasbo in kostume. Učenci bodo spoznavali otroške igre, izštevanke, ljudske šege in običaje ter spoznavali pretekli način življenja. S svojimi nastopi se bodo predstavili na šolski novoletni prireditvi in spomladanski prireditvi za starše . Udeležili se bodo tudi natečaja Folklorne skupine za otroke s posebnimi potrebami, plesne revije Zapojmo Zaigrajmo zaplešimo in Revije folklornih skupin, ki jo organizira Zveza Sožitje.

V skupino so torej vabljeni vsi učenci, ki jih veseli ples, petje, igranje in imajo radi zabavo ter druženje s prijatelji. Naša srečanja bodo potekala strnjeno pred nastopi.

Mentorici: Sandra Rihter in Alenka Vidgaj

Dostopnost