Skoči na glavno vsebino

OŠ Litija ima kar štiri nove nacionalne znake kvalitete za delo v eTwinning projektih.

V projektu Global kids  je aktivno sodelovalo 10 držav, 21 učiteljev in 100 učencev. Namen projekta je bil dvigniti zavest o svetovnem državljanstvu ter prepoznati in sprejeti medsebojno povezanost z ljudmi iz različnih držav in kultur.

Na Podružnici s prilagojenim programom je bil vključen 1., 2., 3. razred s šestimi učenci, njihova mentorica pa je bila Alenka Vidgaj.

Učenci so se naučili pozdravov v tujem jeziku, predstavili so Slovenijo s filmčkom, uresničevali cilj zmanjšati neenakost, tako da so se priključevali dejavnostim v lokalni skupnosti in na redni šoli, pisali so pisma prijateljem v drugo državo ter prejeli pisma s Poljske.

V projektu Quest in Egypt, ki je bil namenjen spoznavanju starega Egipta in krepitvi jezikovnih kompetenc, so sodelovali partnerji iz Španije, Slovenije, Severne Makedonije, Francije, Madžarske, Tunizije, Albanije, Italije, Turčije, Moldavije, Poljske, Litve, Grčije, Bolgarije, Romunije in Ukrajine. Učenci so v okviru aktivnosti izdelali svoje ime in ime partnerske šole v hieroglifih, raziskali egipčanske bogove, izdelali kviz, egipčanske piramide, templje in sfingo. Z naše šole so sodelovali učenci knjižničarskega krožka in njihova mentorica Nevenka Mandelj.

V sklopu projekta A world of Lakes so učenci raziskali področje jezer in vsega, kar je z njimi povezano. S partnerji so ustvarili večjezični slovar z besediščem o jezerih, izvedli intervjuje o jezerih, izdelali osebne izkaznice jezer in premišljevali, kakšna bodo jezera v prihodnosti. V projektu so sodelovali učenci in učitelji iz 15-ih držav (Turčija, Italija, Romunija, Grčija, Poljska. Hrvaška, Portugalska, Slovenija, Severna Makedonija, Republika Moldavija, Litva, Srbija, Bolgarija, Španija in Albanija). Osnovno šolo Litja so zastopali učenci knjižničarskega krožka z mentorico Nevenko Mandelj.

eTwinning projekt Beyond Wor(l)ds, ki smo ga izvajali pod okriljem Erasmus+ akreditacije,  je bil namenjen spodbujanju bralne pismenosti med mladimi, kar je zelo aktualna tema. Izbor obravnavane knjige ni le spodbujal učence iz Slovenije, Češke in Latvije k branju, temveč jim je ponudil tudi številne možnosti literarnega in likovnega poustvarjanja, debat, dramatizacij.

Aktivnosti smo obogatili z mobilnostmi učencev. v minulem letu so nas obiskali češki in latvijski učenci, vrnili smo že obisk češkim učencem, v Latvijo pa se bomo odpravili letos.

Dostopnost