Skoči na glavno vsebino
STEKLOSLIKARSKA  KOLONIJA  V HRASTNIKU

STEKLOSLIKARSKA KOLONIJA V HRASTNIKU

Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik je v četrtek, 23.2.2023, ponovno organizirala stekloslikarsko kolonijo, ki je potekala v prostorih njihove šole. Kolonije sta se poleg učenk Osnovne šole Litija, udeležili tudi učenki Podružnice s prilagojenim programom in sicer Amina Ljubjankić in Eva Ponebšek. Slikali sta na ravno steklo, svojo ustvarjalnost pa sta preizkusili tudi v krašenju dekorativnih steklenih predmetov. Nastali so čudoviti izdelki.

 

                                                                                                         Barbara Klanšek

Ureditev izložbe za čas pusta v Turističnem informacijskem centru v Litiji

Ureditev izložbe za čas pusta v Turističnem informacijskem centru v Litiji

Tudi v letošnjem letu so v mesecu februarju 2023 učenci OŠ Litija in Podružnice s prilagojenim programom, na prošnjo Turistično informacijskega centra v Litiji, pripravili dekorativne izdelke za ureditev njihove izložbe. Izdelke na temo »Pust« so učenci pod vodstvom mentorjev S. Rihter, P. Baš Jere, Š. Komatar, P. Prosen in B. Klanšek, ustvarili v času pouka likovne umetnosti, delovne vzgoje in v oddelkih podaljšanega bivanja. 

Za postavitev in ureditev izložbe sta poskrbela M. Bizilj in B. Klanšek. 

Barbara Klanšek

 

Ogled gradu Bogenšperk

Ogled gradu Bogenšperk

Učenci Podružnice s prilagojenim programom so v sredo, 1. februarja 2023, imeli kulturni dan. Zjutraj so se najprej pogovorili o bontonu v kulturnih ustanovah, nato pa z avtobusom odpeljali na grad Bogenšperk. Tam so se najprej razdelili v dve skupini. Prva skupina se je spoznala z muzejskimi ustanovami, primerjali so življenje nekoč in danes, nato pa nadaljevali z ogledom gradu. Velik poudarek je bil na zanimivih zgodbah, spoznavali so grajsko stavbo in Valvasorja ter ogled zaključili s prikazom izdelave grafik. Druga skupina je imela ustvarjalno delavnico, ki se je navezovala na Valvasorjevo bakrotiskarno – učenci so odtisnili lastne grafike, ki so jih  vrezali (oziroma vrisali) v posebno peno. Po malici sta se skupini zamenjali. Ker je bil lep in sončen dan, so se po končani dejavnosti učenci sprehodili še čez grajski drevored, nato za avtobusom odšli nazaj v Litijo v šolo na kosilo ter domov. Dan jim bo ostal v zelo lepem spominu.

Katarina Kos

Dostopnost