Skoči na glavno vsebino
KDAJ KAJ KDO NOSILEC

PONEDELJEK,

4. 10. 2021

SVETOVNI DAN BOJA PROTI MUČENJU ŽIVALI

ZDRAVSTVENA VZGOJA učenci 5./7.R ZD Litija, medicinska sestra, razredničarka

TOREK,

5. 10. 2021

 

DAN PEDAGOŠKIH DELAVCEV

ND – Skrb za zdravje vsi učenci PPP Ajda Felkl, razredničarke

1.sestanek ŠOLSKE SKUPNOSTI UČENCEV,

3. ura, v jedilnici

predstavniki razredov Milica Bučar, Nataša Zupan Cvetežar

SREDA,

6. 10. 2021

KD – obisk Matične knjižnice Litija in Mladinskega centra Litija vsi učenci PPP MC Litija, Matična knjižnica Litija, Nataša Zupan Cvetežar, razredničarke, učitelji_ce
1.srečanje SKUPINE ZA STARŠE, ob 18.00, v učnem stanovanju starši Milica Bučar, Nataša Zupan Cvetežar

ČETRTEK,

7. 10. 2021

SESTAVLJANKE IN DRUŽABNE IGRE vsi učenci PPP razredničarke, učitelji_ce

PETEK,

8. 10. 2021

 

ZDRAVSTVENA VZGOJA učenci 6.R ZD Litija, medicinska sestra, razredničarka

1.srečanje NAJ skupine,

7.ura, v učnem stanovanju

učenci 8., 9. R

Nataša Zupan Cvetežar

 

IGRALNE URICE vsi učenci PPP razredničarke, učitelji_ce

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVNOSTI, KI BODO POTEKALE CEL TEDEN:

  • IGRALNE, ZABAVNE URICE: za vse učence, v razredu, telovadnici, igrišču- razredniki.
  • Pogovor, dejavnosti (RU) na temo Tedna otroka – Razigran uživaj dan.

Pripravila:                                                                                           Ravnatelj:

Nataša  Zupan Cvetežar, univ.dipl.soc.del.                                                    Peter Strle, prof.

Dostopnost