Skoči na glavno vsebino

Odločitev o poklicni poti je pomemben mejnik na poti mladostnika. Pomembno je, da si za to vzamejo dovolj časa, da zberejo čim več informacij, ki jih pripeljejo do najbojše odločitve. V procesu svetovanja in iskanja odločitve sodelujejo in pomagajo starši, učitelji, svetovalna delavka, prijatelji in drugi. Preko pogovorov spoznavajo sebe, svoje interese in močna področja.

V letošnjem šolskem letu zaključuje šolanje sedem učencev 9. razreda prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom in ena učenka posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Učenci, ki zaključijo prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom se lahko vključijo v srednje šole, ki izvajajo programe nižjega poklicnega izobraževanja in trajajo 2 leti. Šolanje lahko nadaljujejo po programih srednjega poklicnega ali srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja.  Imajo pa tudi možnost nadaljevati šolanje v 10. razredu, da nadgradijo svoje znanje in se okrepijo. Učenci, ki zaključujejo posebni program vzgoje in izobraževanja pa se običajno vključijo v varstveno delovni center.

Proces karierne orientacije intenzivno poteka celo šolsko leto, svetovalna delavka pripravi razredne ure, o poklicih se pogovarjajo pri pouku, imajo individualne razgovore, izpolnjujejo vprašalnike… V letošnjem šolskem letu zaradi epidemioloških razmer vse poteka malo drugače in sicer virtualno, preko spleta. Starši in učenci so imeli že dva roditeljska sestanka in timske sestanke, ki so potekali preko videokonferenčnega sistema Zoom.  Učenci so imeli tehniški dan, v okviru katerega so si ogledali spletne predstavitve šol na Informativi, se igrali socialne igre in si ogledali posnetek razgovora za službo. Učenci so dobili rokovnik za vpis v srednje šole in vse pomembne informacije. Igrali so se tudi igre vlog – učenci so se preizkusili v vlogi iskalca službe in v vlogi delodajalca. Tudi informativna dneva sta potekala preko spletnih predstavitev.  V mesecu marcu jih čaka izpolnjevanje in oddaja prijavnic za vpis v izbrano srednjo šolo.

Potem pa….uspešen zaključek šolskega leta in srečno na poti naprej.

Nataša Zupan Cvetežar

Dostopnost