Skoči na glavno vsebino

V osnovni šoli Litija že več kot 50 let poleg rednega, osnovnošolskega programa izvajamo tudi

Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom ter Posebni program vzgoje in izobraževanja, kamor so vključeni učenci s posebnimi potrebami.

Skozi celotno izobraževanje se strokovni delavci trudimo učencem zagotoviti ustrezne pogoje in prilagoditve, ki omogočajo optimalen razvoj vsakega posameznika. Pri otrocih in mladostnikih iščemo in razvijamo močna področja ter krepimo pozitivno samopodobo. S prilagojenimi metodami dela in individualno zastavljenimi cilji omogočamo učencem napredovanje v skladu z njihovimi sposobnostmi.

Učitelji in starši učencev Podružnice s prilagojenim programom se zavedamo, da je za uspešno delo in napredovanje otrok pomembno medsebojno sodelovanje, ki vodi k istemu cilju. Predvsem pa sta za uspeh potrebna vztrajnost in veliko vloženega truda tako učencev, kot tudi učiteljev in staršev.

In prav zato je delo na daljavo za vse nas predstavljalo poseben izziv.

Učiteljici v oddelku Posebnega programa vzgoje in izobraževanja, kamor so vključeni najmlajši učenci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju, poleg pridobivanja znanj izvajava tudi različne aktivnosti senzorne stimulacije, razvijava finomotorične  in socialno-emocionalne spretnosti ter krepiva grobo motoriko. Z različnimi terapevtskimi prijemi skušava okrepiti in spodbujati napredek učencev. Pri izvajanju vseh teh aktivnosti je potreben individualen pristop. Zato so v času dela na daljavo vlogo izvajalcev morali prevzeti starši. S svojimi otroki so skušali dnevno izpeljati podane in v spletni učilnici opisane ali posnete primere aktivnosti.

Postali so nadomestni učitelji in  poleg svoje, velikokrat zelo zahtevne vloge staršev opravljali tudi naše delo. Brez počitka in oddiha, večkrat brez časa zase ter ostale družinske člane.

Zato je tako zelo pomembno, da učencem in mladostnikom s posebnimi potrebami kljub omejitvam v času epidemije omogočimo obiskovanje vzgojno-izobraževalnih institucij in s tem možnost specialno pedagoške in terapevtske obravnave. Le tako jim omogočamo optimalen napredek na vseh področjih. In ne smemo pozabiti, da čas za regeneracijo in ostale družinske člane potrebujejo tudi starši. Njihova najlepša in hkrati najbolj odgovorna vloga v življenju – biti starš, ki neguje in skrbi za svojega otroka – se namreč nikoli ne konča.

 

Sandra Rihter, prof.def.

Dostopnost